Deze opleiding vertrekt vanuit de overtuiging dat voor ieder mens een netwerk van betekenisvolle anderen belangrijk is. Elk netwerk kan beschouwd worden als een steun-of stressbron en heeft bijgevolg invloed op het individu.  Netwerken kunnen opvallend aan- of afwezig zijn. Een netwerk kan voor de hand liggen, zoals bij familie of dichte vrienden. Het netwerk kan echter ook verscholen liggen op plaatsen waar we als hulpverlener niet vanzelfsprekend naar op zoek zouden gaan. In deze opleiding vertrekken we vanuit de visie van om-denken. Er wordt stilgestaan bij het feit dat onze focus in eerste instantie het ruime, (on)bestaande, sterke of minder sterke, netwerk van de persoon moet zijn.  De focus van de hulpverlener hoeft niet uitsluitend het individu te zijn die met een hulpvraag komt aankloppen. Het kan ook de buurt, de familie, de omgeving en/of de andere professional zijn.

Idealiter zou het vertrekken met  het netwerk van een aangemelde cliënt de eerste stap in elk hulpverleningspad moeten zijn. Op die manier werkt de hulpverlener preventief en verbindend. We schuiven enkele premissen in dat opzicht naar voor:

  • Het netwerk hoort van bij de aanmelding mee in de focus van de sociale professional meegenomen te worden.

  • Het netwerk biedt een onmisbare schakel voor elke hupverlener om met de individuele cliënt aan de slag te kunnen.

  • Het netwerk kan klein of groot zijn, sterk of minder sterk. Het netwerk is er altijd of kan gevonden worden.Het is de kunst om te verbinden.

Ook los van een individuele hulpvraag is het zinvol om met netwerken aan de slag te gaan. Waar mensen zich tot elkaar verbinden ontstaan er warme plekken in de samenleving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zorg dragen voor elkaar.

Ben jij een sociale professional? Herken je jezelf in bovenstaande visie of worstel je al eens met deze uitgangspunten in de dagdagelijkse praktijk? Ben je op zoek naar manieren om werkelijk te vertrekken vanuit het netwerk van mensen? Verwacht je praktijkvoorbeelden, methoden en theorieën om je op deze zoektocht te ondersteunen? Geloof je in de kracht van netwerken en wil je mee aan de weg timmeren als verbindende sociale professional? Dan biedt deze opleiding je die kans!

In samenwerking met mensen uit de praktijk, docenten, academici, onderzoekers én ervaringsdeskundigen bieden we een inspirerende en degelijke vorming om het pad van netwerken voluit in te slaan. We begeleiden je in deze cultuuromslag en ondersteunen je in het oefenen hiermee in je dagelijkse realiteit.

Inspirerende praktijkvoorbeelden, theorieën en trainingsmomenten wisselen mekaar af in deze opleiding. Je leert om te vertrekken vanuit de visie van netwerken. Je past die visie vervolgens toe in je eigen werkomgeving en reflecteert hierop in supervisiemomenten.