Volwassenen - Stap 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken

(GENERALISTISCHE BASISZORG)

 

 29 01 18 Stepped Care Stap 1  


Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wil bespreken met een professional. Zij kunnen samen met jou het probleem verkennen en de ernst ervan inschatten. Ze kunnen jou info geven over wat je zelf kan doen, samen met jou een eerste behandelingsvoorstel uitwerken of jou in contact brengen met een meer gespecialiseerde hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

Voor vragen van cliënten/patiënten:

mbt psycho-sociaal welbevinden

Huisarts flip over WGC Front  CAW flipover front  Eerstelijnspsychologen Front  OverkopFront

 

mbt thuiszorgondersteunende vragen

Landelijke thuiszorg Front  Solidariteit voor het gezin Front  Familiehulp Front  Wit gele kruis Front  vzw IN Z Front

 

mbt ondersteuning bij gezondheidsproblemen

DMW CM Leuven Front  Liberale Mutualiteit Front  Neutraal Ziekenfonds Front  Onafhankelijk ziekenfonds Front  Socialistische mutualiteit Front

 

mbt maatschappelijke dienstverlening

OCMW Front

 

Voor vragen van eerstelijnsprofessionals:

 

Consultdesk Front            Supportteam Front            Aspha Front

 

 

 

 

 

Tags: huisarts, CAW, advies, Overkophuis, WGC, telefonisch, consultdesk, suïcide, zelfmoord, wijkgezondheidscentrum, eerstelijnspsycholoog, thuiszorg, landelijke thuiszorg, solidariteit voor het gezin, familiehulp, wit-gele kruis, IN-Z, ondersteuning, thuissituatie, gezondheid, Christelijke Mutualiteit, CM , Liberale Mutualiteit, Neutraal Ziekenfonds, ziekenfonds, onafhankelijk ziekenfonds, Socialistische mutualiteit, mutualiteit, OCMW, maatschappij, eerste lijn, supportteam, ASPHA, expertise