Ouderen - Stap 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken

(GENERALISTISCHE BASISZORG)

 

 29 01 18 Stepped Care Stap 1  


Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wilt bespreken met een professional. Bij deze hulpverleners kan je terecht zonder een doorverwijzing. Zij kunnen samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of jou doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem. 

Voor vragen van cliënten/patiënten:

mbt psycho-sociaal welbevinden

 


 

mbt thuiszorgondersteunende vragen

   


 

mbt ondersteuning bij gezondheidsproblemen

 


 

mbt maatschappelijke dienstverlening


 

Voor vragen van eerstelijnsprofessionals: