Specifieke doelgroepen

Het onderdeel 'specifieke doelgroepen' heeft betrekking op het aanbod van voorzieningen voor categorale zorg, bv. ADHD, verslaving, eetstoornissen, daklozen, vluchtelingen, internering, ... Hier is de problematiek niet meer algemeen, maar al zeer specifiek.   

 

  Button kinderenButton volwassenen Button ouderen

doelgroep kinderen doelgroep volwassenen doelgroep ouderen