Hulpverleners die werken in de thuiscontext krijgen meer en meer te maken met problematisch gebruik van legale en illegale drugs en van hen wordt verwacht ook met deze problematiek aan de slag te gaan. Dit leidt tot veel onzekerheid omdat men expertise mist of meent te missen.

Deze onzekerheid gecombineerd met het vaak zware en chronische beeld van verslaving maakt dat werken rond middelengebruik wel eens uit de weg gegaan wordt. Dat is jammer, want zelfs eenvoudige, kortdurende interventies kunnen langdurige positieve effecten hebben.

In samenwerking met Vlabo vzw werd hierrond een syllabus ontwikkeld. Deze is nu terug te vinden op de website van het Vlaams Overlegplatforml Geestelijke Gezondheid: https://www.overlegplatformgg.be/themas/ (onder "Middelenmisbruik")