Kinderen & Jongeren » Stap 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken

(GENERALISTISCHE BASISZORG)
 Stap 1  

 

Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wilt bespreken met een professional. Bij deze hulpverleners kan je terecht zonder een doorverwijzing. Zij kunnen samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of jou doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

Voor cliënten/patiënten

           

 

Voor eerstelijnsprofessionals

 

Een overzicht van alle consultfuncties Jeugdhulp binnen Vlaams-Brabant vind je hier.

Het aanbod krachtgerichte zorgcoördinatie voor een  kind of jongere in Vlaams-Brabant vind je hier