Volwassenen

 

Via psychewijzer proberen we getrapte zorg te promoten. Bij getrapte zorg is het de bedoeling dat mensen in eerste instantie de meest brede en effectieve manier van hulp aangeboden krijgen om nadien enkel wanneer het nodig is over te gaan naar meer specifieke hulp. Indien verdere stappen genomen moeten worden, is het niet noodzakelijk dat steeds alle stappen doorlopen worden, maar dat van in het begin gekeken wordt welke verdere hulp het meest aangewezen is. Getrapte zorg betekent dus kortweg:

 

“De juiste hulp krijgen op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon”

  

Figuur stepped care overkoepelend     Figuur stepped care basis stap 0
Figuur stepped care basis stap 1
Figuur stepped care basis stap 2
Figuur stepped care basis stap 3
Figuur stepped care basis stap 4

 

STAP 0: Wat kan ik zelf of mijn omgeving doen? (ZELFZORG EN NABIJHEIDSZORG)

Alvorens je de eerste stap naar de professionele hulpverlening neemt, kan je eventueel zelf ook iets doen. Onder deze stap geven we een overzicht van interessante/betrouwbare informatiekanalen waar jezelf of als ouder informatie, tips en dergelijke kan opzoeken. Daarnaast zijn er ook verenigingen en vrijwilligers die laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden, zoals patiënten- en familieverenigingen. Zelfhulpgroepen voor mensen met een psychische aandoening en/of hun familieleden kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde meemaken kunnen elkaar goed begrijpen. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat. 

Lees meer

STAP 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken (GENERALISTISCHE BASISZORG)

Onder deze stap wordt een overzicht van diensten en personen gegeven waar je terecht kan wanneer je jouw probleem wil bespreken met een professional. Zij kunnen samen met jou het probleem verkennen en de ernst ervan inschatten. Ze kunnen jou info geven over wat je zelf kan doen, samen met jou een eerste behandelingsvoorstel uitwerken of jou in contact brengen met een meer gespecialiseerde hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

Lees meer

STAP 2: Ik zoek hulp voor algemene psychische klachten (ALGEMENE AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)

Je hebt psychologische klachten waarover je wil spreken met een specialist in psychologische problemen. Onder deze stap vind je een overzicht van de hulpverleners waarbij je terecht kan voor een brede waaier aan psychische klachten, ook als je nog niet precies weet wat er aan de hand is. Hier gebeurt de hulpverlening via consultaties of soms aan huis.

Lees meer

STAP 3: Ik zoek hulp voor specifieke psychische klachten (SPECIFIEKE AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)

Je hebt een probleem waarvoor je denkt (ook na overleg met je huisarts) dat er meer specifieke hulp nodig is. Jullie hebben hierbij een vermoeden over wat er aan de hand is of het is voor jullie duidelijk welke klachten er aanwezig zijn. Onder deze stap vinden jullie een overzicht van de hulpverleners waar jullie bij terecht kunnen voor specifieke psychische klachten. Ook hier gebeurt de hulpverlening via consultaties of aan huis.

Lees meer

STAP 4: Ik zoek hulp met verblijf in een voorziening (RESIDENTIELE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)

Soms gebeurt het dat de psychische klachten dermate wegen op de persoon of zijn omgeving dat hulp met verblijf in een voorziening noodzakelijk is. Binnen deze voorzieningen is er vaak een gevarieerd en intensief aanbod van therapieën, trainingen en andere behandelingen. Onder deze stap kan je een overzicht terugvinden van de verschillende diensten die hulp aanbieden met verblijf in een voorziening. Bij deze voorzieningen kom je meestal na doorverwijzing uit één van de voorafgaande stappen.

Lees meer 

OVERKOEPELEND: Psychosociale hulp, wonen, werken, ontmoeting en activiteiten

Hulp op bepaalde levensdomeinen kan overkoepelend aangeboden worden, en zal ook in alle stappen aan bod komen. Onder deze stap kan je een overzicht terugvinden van de verschillende diensten rond wonen, werken, ontmoeting en activiteiten.

Lees meer

Wat kan ik zelf doen? Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Wonen school activiteit ontmoeting