Specifieke doelgroepen » Kinderen & Jongeren » ADHD

 

ADHD     

Aandachtsproblemen, druk gedrag, impulsiviteit, ... Het zorgpad ADHD beoogt een optimaal traject voor kinderen en jongeren (jongvolwassenen) met onaandachtig of druk gedrag. Bekijk hier de voorzieningen waar je terecht kan bij vermoeden van ADHD tot en met diagnose en behandeling van ADHD.

    

 

Via psychewijzer proberen we getrapte zorg te promoten. Bij getrapte zorg is het de bedoeling dat mensen in een eerste stap de meest brede en effectieve manier van hulp aangeboden krijgen om nadien enkel wanneer het nodig is over te gaan naar meer specifieke hulp. Indien verdere stappen genomen moeten worden, is het niet noodzakelijk dat steeds alle stappen doorlopen worden, maar dat vanuit de eerste stap gekeken wordt welke verdere stap het meest aangewezen is. Getrapte zorg betekent dus kortweg:

 

“De juiste hulp krijgen op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon”

 

Figuur stepped care basis stap 0Figuur stepped care basis stap 1Figuur stepped care basis stap 2Figuur stepped care basis stap 3Figuur stepped care basis stap 4

 

Hieronder kunnen jullie een overzicht terugvinden van de meest relevante diensten per stap bij (vermoeden) ADHD.

 

STAP 0: Wat kan ik zelf of mijn omgeving doen? 

Alvorens je de eerste stap naar de professionele hulpverlening neemt, kan je eventueel zelf ook iets doen. Onder deze stap geven we een overzicht van interessante/betrouwbare informatiekanalen waar je zelf of als ouder informatie, tips en dergelijke kan opzoeken over ADHD. Daarnaast zijn er ook verenigingen en vrijwilligers die laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden zoals patiënten- en familieverenigingen. Zij kunnen een enorme steun betekenen omdat mensen die hetzelfde meemaken kunnen elkaar goed begrijpen. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat.

Lees meer

 

STAP 1: Ik zoek een professional om mijn probleem mee te bespreken

Wanneer je een vermoeden van ADHD hebt bij jouw kind of familielid neem je best als eerste contact met een hulpverlener binnen deze eerste stap. Bij deze hulpverleners kan je terecht zonder een doorverwijzing. Zij kunnen samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of jou doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of dienst indien nodig. Binnen deze stap ligt de nadruk op het breed kijken naar het probleem.

Lees meer

 

STAP 2: Ik zoek hulp voor algemene psychische klachten

Voor een volledig overzicht van alle hulpverleners waarbij jullie terecht kunnen voor een brede waaier aan psychische klachten, verwijzen we je graag door naar stap 2 binnen het algemeen aanbod.

Specifiek voor ADHD kan je terecht voor reeds eerste brede ondersteuning bij enkele diensten zonder dat er reeds een diagnose gesteld dient te worden.

Lees meer

 

STAP 3: Ik zoek hulp voor specifieke psychische klachten

Je hebt in de eerste stap jouw probleem met een professional besproken en jullie denken dat er meer specifieke hulp nodig is. Onder deze stap vinden jullie een overzicht van de hulpverleners waar jullie bij terecht kunnen voor een gespecialiseerd aanbod ADHD. Net zoals bij stap 2 kan je in principe rechtstreeks terecht bij deze hulpverleners maar wordt er bij voorkeur via doorverwijzing gewerkt.

Lees meer

 

STAP 4: Ik zoek hulp met verblijf in de voorziening

Er bestaat geen hulp met verblijf in een voorziening specifiek voor ADHD. Wanneer jullie op zoek zijn naar hulp met verblijf in een voorziening verwijzen we jullie graag door naar stap 4 in het algemeen aanbod.

%MCEPASTEBIN%