GGZ-aanbod Vlaams-Brabant

 

Psychewijzer
Deze portaalsite Geestelijke Gezondheid tracht de inwoners van onze provincie, evenals professionelen werkzaam op de eerste lijn (huisarts, thuisverpleegkundige, gezinsverzorgende, enz.), alsook in de sector van de geestelijke gezondheidszorg of andere sectoren, een weg te wijzen naar de bestaande diensten- en hulpverleningsvormen binnen de GGZ in Vlaams-Brabant op maat van de persoon met een GGZ-problematiek.

 


 

Adviesfunctie GGZ

 

Consultdesk GGZ

De Consultdesk GGZ is een adviesfunctie voor hulpverleners die kampen met vragen over psychische en psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Langs de helpdesk kunnen professionelen uit de eerste, tweede en derde lijn met experten in de jeugd-GGZ verbonden worden (per mail of telefoon). Het doel van de Consultdesk is om hulpverleners te versterken, zodat ze zelf de regie van de zorg kunnen behouden en snel antwoord krijgen op hun vragen.

 

Consultdesk KJ           Consultdesk Volwassenen